Fizjoterapeuci

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527, pokój 569 – V piętro.

Korespondencję należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021r. poz. 553)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. z 2021 r. poz. 705)

UWAGA!

Zgodnie z § 18 wyżej wskazanego rozporządzenia, osoby, które rozpoczęły specjalizację przed 9 marca 2017 r., kontynuują szkolenie specjalizacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.).

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 24.10.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.10.2016 - 11:31
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 10:47