Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
23.05.2024 - 10:37 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Józefa Chudzickiego, ofiary II wojny światowej. Poznań. Krzysztof Wiśniewski
23.05.2024 - 10:24 oferta_pracy: zaktualizowano 59/24. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 10:23 oferta_pracy: zaktualizowano 57/24. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 10:23 oferta_pracy: zaktualizowano 55/24. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 10:22 oferta_pracy: zaktualizowano 53/24. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 10:06 grob_wojenny: dodano Grób Józefa Chudzickiego, ofiary II wojny światowej. Poznań. Krzysztof Wiśniewski
23.05.2024 - 09:39 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/0,4kV, działka nr ewid. 322/13, ark. mapy 1, obręb 0026 Polonisz, jedn. ewid. 300902_2 Babiak. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 09:36 zgloszenie_budowlane: zaktualizowano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 307, działka nr ewid. 100, obręb 0014 Sierosław, jedn. ewid. 302117_2 Tarnowo Podgórne. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 09:36 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 307, działka nr ewid. 100, obręb 0014 Sierosław, jedn. ewid. 302117_2 Tarnowo Podgórne. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 08:53 wydarzenie: zaktualizowano Konferencja „Gospodarka wodna w obliczu kryzysu”. Karina Antczak
23.05.2024 - 08:42 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 08:34 wydarzenie: zaktualizowano Konferencja „Gospodarka wodna w obliczu kryzysu”. Karina Antczak
23.05.2024 - 08:11 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Wincentego Golusa - ofiary niemieckiego obozu koncetracyjnego w Dachau. Poznań. Krzysztof Wiśniewski
23.05.2024 - 08:05 wydarzenie: zaktualizowano Konferencja „Gospodarka wodna w obliczu kryzysu”. Karina Antczak
23.05.2024 - 08:05 wydarzenie: dodano Konferencja „Gospodarka wodna w obliczu kryzysu”. Karina Antczak
23.05.2024 - 07:26 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 22 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: "Budowa strategicznej sieci przesyłowej – linii 400kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła ... Barbara Pietrzyk
23.05.2024 - 06:57 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 335/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
22.05.2024 - 20:57 komunikat_ostrzegawczy: zaktualizowano Ostrzeżenie meteorologiczne: burze 1 stopnia. Dyżurny CZK
22.05.2024 - 15:14 wydarzenie: zaktualizowano Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe. Karina Antczak
22.05.2024 - 15:13 wydarzenie: dodano Wojewoda wręczyła odznaczenia państwowe. Karina Antczak

Strony