Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
11.07.2024 - 08:43 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Władysławy Romały, ofiary nalotu niemieckiego. Stare Paprockie Holendry. Krzysztof Wiśniewski
11.07.2024 - 08:18 strona: zaktualizowano Plan postępowań o udzielenie zamówień. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 08:16 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat gostyński - od 11.07.2024 do 31.07.2024. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 08:04 grob_wojenny: zaktualizowano Grób NN Polaka zamordowanego przez żandarmów niemieckich. Bolesławów. Krzysztof Wiśniewski
11.07.2024 - 07:57 grob_wojenny: zaktualizowano Grób ofiar II wojny światowej w Kłecku. Bartosz Biegała
11.07.2024 - 07:53 grob_wojenny: zaktualizowano Grób NN żołnierza WP rozstrzelanego przez Niemców we wrześniu 1939r., Młodojewo. Krzysztof Wiśniewski
11.07.2024 - 07:35 strona: dodano Wnioski na rok 2025. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 07:33 strona: zaktualizowano Wykaz Gmin, które otrzymały dotację od Wojewody Wielkopolskiego w 2024 r. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w Wielkopolsce. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 06:55 strona: zaktualizowano Domy pomocy społecznej. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 06:51 strona: zaktualizowano Zespół Audytu Wewnętrznego. Barbara Pietrzyk
11.07.2024 - 05:30 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteorologiczne Burze/1. Dyżurny CZK
11.07.2024 - 01:47 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteorologiczne Burze/1 zmiana. Dyżurny CZK
10.07.2024 - 21:30 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteoorologiczne/burze/2 stopień/zmiana. Dyżurny CZK
10.07.2024 - 14:45 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy energetycznych sieci SN/nN i przyłączy nN, rozbiórki energetycznych sieci nN i przyłączy nN w miejscowości Pyzdry i Dłusk, gm. Pyzdry, działka nr ewid. 601/1, obręb 0600 Pyzdry, jedn. ewid. 303004_4 Pyzdry, .... Barbara Pietrzyk
10.07.2024 - 14:44 strona: zaktualizowano Domy pomocy społecznej. Barbara Pietrzyk
10.07.2024 - 14:09 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Zespół do spraw wdrażania programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Barbara Pietrzyk
10.07.2024 - 14:09 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie nr 449/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw wdrażania programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Barbara Pietrzyk
10.07.2024 - 14:07 zarzadzenie: dodano 449/24. Barbara Pietrzyk
10.07.2024 - 13:20 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat chodzieski - od 12.07.2024 do 01.08.2024. Barbara Pietrzyk
10.07.2024 - 13:16 komunikat_ostrzegawczy: zaktualizowano Ostrzeżenie HYDRO: GWAŁTOWNE WZROSTY/1. Dyżurny CZK

Strony