Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl

Dyrektor Biura - Małgorzata Drygas
zastępująca dyrektora generalnego urzędu
e-mail: drygas@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 13 12
fax: 61 854 16 11
p. 373, bud. A

Zastępca Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego - Krzysztof Marciniak
e-mail: krzysztof.marciniak@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 12 61
p. 466, bud. A

Główny Księgowy Urzędu - Anna Monarcha
e-mail: amonarcha@poznan.uw.gov.pl

Biuro Organizacyjno-Administracyjne realizuje zadania z zakresu organizacji pracy urzędu, w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi finansowo-księgowej i zamówień publicznych. W strukturze Biura funkcjonuje stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor ochrony danych, koordynator do spraw dostępności oraz doradca do spraw etyki.

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 25.08.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.08.2022 - 11:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.01.2024 - 06:59