Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
16.04.2024 - 09:24 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 449, działki nr ewid.: 20, 483, 242, 473/16, 473/10, 486/13, obręb .... Barbara Pietrzyk
16.04.2024 - 08:14 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, działka nr 61, obręb 0043 Ostrów Wlkp., jedn. ewid. 301701_1 Ostrów Wlkp.. Barbara Pietrzyk
16.04.2024 - 07:17 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 11 kwietnia 2024 r. (znak: IR-III.7821.4.2023.PS) o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 11 kwietnia 2024 r. (znak: IR-III.7821.4.2023.PS) uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej .... Barbara Pietrzyk
16.04.2024 - 07:15 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim. Barbara Pietrzyk
16.04.2024 - 07:12 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 241/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim. Barbara Pietrzyk
16.04.2024 - 07:07 oferta_pracy: zaktualizowano 39/24. Barbara Pietrzyk
16.04.2024 - 07:07 oferta_pracy: zaktualizowano 35/24. Barbara Pietrzyk
16.04.2024 - 07:05 oferta_pracy: zaktualizowano 29/24. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 23:12 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteorologiczne/burze/1. Dyżurny CZK
15.04.2024 - 15:33 wydarzenie: zaktualizowano O cyberbezpieczeństwie w Poznaniu. Karina Antczak
15.04.2024 - 15:33 wydarzenie: dodano O cyberbezpieczeństwie w Poznaniu. Karina Antczak
15.04.2024 - 15:08 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy linii kablowej SN-15kV wraz ze światłowodem o długości trasy 1700m w Poznaniu (dz. nr 1/18, 1/15, 133/1, ark. 08, obręb 0021 Jeżyce, 1/1, 1/2, 8/1, 54/39, 54/53, 54/46, 54/44, ark. 09, obręb 0021 Jeżyce, 1/4, .... Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 14:04 strona: zaktualizowano Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 13:46 wykaz_nieruchomosci: zaktualizowano Wykaz nieruchomości - Powiat krotoszyński - od 15.04.2024 do 06.05.2024. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 13:37 strona: zaktualizowano Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 12:26 strona: zaktualizowano Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 12:15 strona: zaktualizowano Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 11:51 wykaz_nieruchomosci: zaktualizowano Wykaz nieruchomości - Powiat krotoszyński - od 15.04.2024 do 06.05.2024. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 11:47 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat krotoszyński - od 15.04.2024 do 06.05.2024. Barbara Pietrzyk
15.04.2024 - 11:33 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteo - burze/1. Dyżurny CZK

Strony