Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
10.09.2021 - 11:40 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r. nr 14/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na.... Dawid Politowski
10.09.2021 - 10:25 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Dawid Politowski
10.09.2021 - 08:48 dokument_z_kontroli: dodano Tłumacz przysięgły Dąbrowska Renata ul. Mikołajewicza 13, 63-900 Rawicz. Dawid Politowski
09.09.2021 - 14:57 przetarg: dodano Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – postępowanie IV. Dawid Politowski
09.09.2021 - 14:46 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci. Karina Michalak
09.09.2021 - 14:45 zapytanie_ofertowe: dodano Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci. Karina Michalak
09.09.2021 - 13:32 strona: zaktualizowano Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM. Dawid Politowski
09.09.2021 - 12:24 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o wycofaniu zgłoszenia budowy linii kablowej nn wyprowadzonej ze stacji 50893-05 dla modernizacji napowietrznej linii nn zasilającej odbiorców w Mikorzynie, działki 60, 90, 61/8, 61/7, obręb 0018 Mikorzyn, jedn. ewid. 301012_5 Ślesin. Dawid Politowski
09.09.2021 - 12:22 dokument_z_kontroli: dodano Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Młodzieży bł. Piątki Poznańskiej. Dawid Politowski
09.09.2021 - 11:09 wykaz_nieruchomosci: zaktualizowano Wykaz nieruchomości - Powiat koniński - od 14.09.2021 do 04.10.2021. Karina Michalak
09.09.2021 - 11:08 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat koniński - od 14.09.2021 do 04.10.2021. Karina Michalak
09.09.2021 - 11:07 zgloszenie_budowlane: usunięto Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej w Błonawach, gm. Sompolno, działki nr: 34/8, 35/6, 35/7. Karina Michalak
09.09.2021 - 11:07 zgloszenie_budowlane: dodano Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej w Błonawach, gm. Sompolno, działki nr: 34/8, 35/6, 35/7. Karina Michalak
09.09.2021 - 10:57 strona: zaktualizowano Harmonogram. Karina Michalak
09.09.2021 - 09:33 zapytanie_ofertowe: dodano Wymiana wentylatora FK/60 zamontowanego na strychu budynku „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dawid Politowski
09.09.2021 - 08:51 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji.... Dawid Politowski
09.09.2021 - 07:06 wydarzenie: zaktualizowano Fundusze na ratowanie terenów pokopalnianych w Wapnie . Dawid Politowski
08.09.2021 - 16:36 oferta_pracy: dodano 80/21. Karina Michalak
08.09.2021 - 16:35 oferta_pracy: zaktualizowano 79/21. Karina Michalak
08.09.2021 - 16:35 oferta_pracy: dodano 79/21. Karina Michalak

Strony