Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
13.09.2021 - 09:30 strona: zaktualizowano Harmonogram. Dawid Politowski
13.09.2021 - 09:03 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021 r. o wydaniu decyzji o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 07:04 strona: zaktualizowano Podwyżki ryczałtu dla szpitali. Dawid Politowski
13.09.2021 - 07:03 strona: dodano Podwyżki ryczałtu dla szpitali. Dawid Politowski
11.09.2021 - 10:13 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteo - burze z gradem/1. Dyżurny CZK
10.09.2021 - 16:39 wydarzenie: zaktualizowano Sztandar dla PSP w Kaliszu . Dawid Pius
10.09.2021 - 16:24 wydarzenie: zaktualizowano Sztandar dla PSP w Kaliszu . Dawid Pius
10.09.2021 - 16:19 wydarzenie: zaktualizowano Sztandar dla PSP w Kaliszu . Dawid Pius
10.09.2021 - 16:19 wydarzenie: dodano Sztandar dla PSP w Kaliszu . Dawid Pius
10.09.2021 - 15:02 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie Nr 433/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dawid Politowski
10.09.2021 - 15:01 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Nr 433/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dawid Politowski
10.09.2021 - 14:34 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Zakup, dostarczenie 3.000 szt. toreb płóciennych o wymiarach 38 x 42 cm ± 2 cm, grubości tkaniny 180 g/m2, w kolorze jasnoniebieskim, z umieszczonym logotypem wykonanym na podstawie projektu przedłożonego przez Zamawiającego oraz 3.000 szt. parasoli .... Dawid Politowski
10.09.2021 - 14:21 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowej zasilającej oświetlenie drogowe na ul. Łąkowej w Chrzypsku Wielkim, działka nr 104/8, obręb 0306 Chrzypsko Wielkie, jedn. ewid. 301401_2 Chrzypsko Wielkie. Dawid Politowski
10.09.2021 - 14:20 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, działka nr 446/1, obręb 0019 Nochowo, jedn. ewid. 302604_5 Śrem. Dawid Politowski
10.09.2021 - 14:16 strona: zaktualizowano Harmonogram. Dawid Politowski
10.09.2021 - 14:03 przetarg: zaktualizowano Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz BHP w budynkach „A” i „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w tym wydzielenie stref przeciwpożarowych. Dawid Politowski
10.09.2021 - 13:24 strona: zaktualizowano Harmonogram. Karina Michalak
10.09.2021 - 13:24 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 432, działka nr ewid. 3748, obręb 0004 Środa Wielkopolska, jedn. ewid. 302504_4 Środa Wielkopolska. Dawid Politowski
10.09.2021 - 13:22 strona: zaktualizowano Wydział Polityki Społecznej. Dawid Politowski
10.09.2021 - 12:34 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Zorganizowanie szkolenia nt. Kurs szybkiego pisania bezwzrokowego, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta.... Karina Michalak

Strony