Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
04.07.2024 - 15:12 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie dot. realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w Wielkopolsce. Kamil Pacholczyk
04.07.2024 - 15:10 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie dot. realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w Wielkopolsce. Kamil Pacholczyk
04.07.2024 - 15:08 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie dot. realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w Wielkopolsce. Rafał Król
04.07.2024 - 15:08 wydarzenie: zaktualizowano Poznań oddał hołd bohaterom Poznańskiego Czerwca ‘56. Rafał Król
04.07.2024 - 15:06 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie dot. realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w Wielkopolsce. Rafał Król
04.07.2024 - 15:01 wydarzenie: zaktualizowano Spotkanie dot. realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w Wielkopolsce. Rafał Król
04.07.2024 - 15:00 wydarzenie: dodano Spotkanie dot. realizacji programu „Aktywny Maluch” 2022-2029 w Wielkopolsce. Rafał Król
04.07.2024 - 12:59 strona: zaktualizowano Równe Traktowanie. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 12:53 zapytanie_ofertowe: dodano Wykonanie ekspertyzy technicznej fundamentów budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zlokalizowanego przy pl. Wolności 17 w Poznaniu w ramach projektu FAMI.02.01-IZ.00-0009/24 pt. Kierunek Wielkopolska: migranci w centrum uwagi,.... Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 12:31 przetarg: zaktualizowano Usługa sieciowania lokalizacji systemu radiowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 11:13 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, w pasie drogowym drogi krajowej nr 92, działka nr ewid. 379/1, obręb 0001 Barłogi, jedn. ewid. 300905_2 Grzegorzew. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 11:11 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w miejscowości Złotów przy ul. Staszica, działka nr ewid. 322, obręb 0088 Złotów, jedn. ewid. 303101_1 Złotów. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 10:02 dokument_z_kontroli: dodano Urząd Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2 , 62-280 Kiszkowo. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 09:30 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy linii kablowej nN 0,4 kV, w pasie drogowym drogi ekspresowej S11, działki nr ewid.: 739/1, 738/1, 737/1, ark. 10, obręb 0003 Jarocin, jedn. ewid. 300602_4 M. Jarocin. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 08:20 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 08:20 strona: zaktualizowano Wydział Infrastruktury. Barbara Pietrzyk
04.07.2024 - 06:31 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteo - burze. Dyżurny CZK
03.07.2024 - 14:59 strona: zaktualizowano Wydział Zdrowia. Barbara Pietrzyk
03.07.2024 - 13:37 zapytanie_ofertowe: dodano Wykonanie przeglądu serwisowego oraz wymiany podzespołów w urządzeniu Schrack Technik UPS USML 30 T1. Barbara Pietrzyk
03.07.2024 - 12:39 zapytanie_ofertowe: zaktualizowano Dostęp do szerokopasmowego Internetu – łącze podstawowe symetryczne - 1 szt.. Karina Michalak

Strony