Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
14.05.2024 - 13:58 strona: zaktualizowano Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Karina Michalak
14.05.2024 - 13:49 dokument_z_kontroli: zaktualizowano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Karina Michalak
14.05.2024 - 13:47 dokument_z_kontroli: dodano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Karina Michalak
14.05.2024 - 13:43 zgloszenie_budowlane: zaktualizowano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 444, działki nr ewid.: 698, 763, 773, 937, 960/1, 999, obręb 0003 Gliśnica,.... Karina Michalak
14.05.2024 - 13:43 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV, w pasie drogowym drogi krajowej nr 12, działka nr ewid. 28/2, obręb 0011 Chmielnik; działki nr ewid.: 41/1, 47, 55,.... Karina Michalak
14.05.2024 - 13:41 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 444, działki nr ewid.: 698, 763, 773, 937, 960/1, 999, obręb 0003 Gliśnica, jedn. ewid. 301703_5.... Karina Michalak
14.05.2024 - 12:45 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. Karina Michalak
14.05.2024 - 12:43 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 318/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim i jego zastępców. Karina Michalak
14.05.2024 - 12:41 zarzadzenie: dodano Zarządzenie nr 317/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie odwołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. Karina Michalak
14.05.2024 - 12:08 strona: zaktualizowano Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym. Karina Michalak
14.05.2024 - 09:06 oferta_pracy: zaktualizowano 41/24. Karina Michalak
13.05.2024 - 14:13 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat Miasto Konin - od 13.05.2024 do 03.06.2024. Karina Michalak
13.05.2024 - 14:06 strona: zaktualizowano Jednostka akredytowana do prowadzenia specjalizacji w województwie wielkopolskim. Karina Michalak
13.05.2024 - 14:06 strona: usunięto Wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny. Karina Michalak
13.05.2024 - 14:05 strona: zaktualizowano Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych. Karina Michalak
13.05.2024 - 14:05 strona: zaktualizowano Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych. Karina Michalak
13.05.2024 - 14:03 strona: zaktualizowano Skreślenie z rejestru. Karina Michalak
13.05.2024 - 14:01 strona: zaktualizowano Przedłużenie i skrócenie specjalizacji. Karina Michalak
13.05.2024 - 13:58 strona: zaktualizowano Rozpoczęcie specjalizacji. Karina Michalak
13.05.2024 - 13:48 strona: zaktualizowano Jednostka akredytowana do prowadzenia specjalizacji w województwie wielkopolskim. Karina Michalak

Strony