Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
19.09.2023 - 23:04 wydarzenie: zaktualizowano 84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 23:03 wydarzenie: zaktualizowano 84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 22:58 wydarzenie: zaktualizowano 84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 22:56 wydarzenie: dodano 84. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 14:35 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o zgłoszeniu budowy linii kablowej nN-0,4kV na działce nr 155/2 oraz demontażu linii napowietrznej nN-0,4kV na działce 438/7 w m. Skęczniew gm. Dobra, działki nr ewid.: 155/2, 438/7 obręb 0026 Skęczniew, jedn. ewid. 302703_5 Dobra, kat. XXVI. Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 14:17 przetarg: zaktualizowano Wykonanie klimatyzacji na II piętrze w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji. Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 14:08 przetarg: dodano Wykonanie klimatyzacji na II piętrze w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji. Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 13:01 strona: zaktualizowano Gabinet Wojewody. Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 13:00 strona: zaktualizowano Gabinet Wojewody. Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 12:59 strona: zaktualizowano Gabinet Wojewody. Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 12:54 strona: zaktualizowano Gabinet Wojewody. Barbara Pietrzyk
19.09.2023 - 11:52 wydarzenie: zaktualizowano Europejskie Dni Dziedzictwa w Sierakowie. Karina Antczak
19.09.2023 - 11:51 oferta_pracy: zaktualizowano 96/23. Dawid Politowski
19.09.2023 - 10:22 wydarzenie: zaktualizowano W Koninie powstało Małe Centrum Nauki „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”. Karina Antczak
19.09.2023 - 10:14 wydarzenie: zaktualizowano W Koninie powstało Małe Centrum Nauki „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 10:12 wydarzenie: zaktualizowano W Koninie powstało Małe Centrum Nauki „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 10:10 wydarzenie: dodano W Koninie powstało Małe Centrum Nauki „SOWA - Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 09:02 wydarzenie: zaktualizowano Europejskie Dni Dziedzictwa w Sierakowie. Jarosław Władczyk
19.09.2023 - 08:47 wydarzenie: zaktualizowano Dzień Otwarty dla Cudzoziemców . Karina Antczak
19.09.2023 - 08:34 strona: zaktualizowano Petycje 2023. Barbara Pietrzyk

Strony