Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
14.09.2021 - 07:35 wydarzenie: zaktualizowano Europejskie Dni Dziedzictwa . Dawid Politowski
13.09.2021 - 16:12 wydarzenie: dodano Europejskie Dni Dziedzictwa . Dawid Pius
13.09.2021 - 16:07 wydarzenie: dodano W trosce o Wartę. Dawid Pius
13.09.2021 - 14:05 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat Miasto Poznań - od 13.09.2021 do 03.10.2021. Dawid Politowski
13.09.2021 - 13:44 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 430, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 83, ark. 15,.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 13:32 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat turecki - od 13.09.2021 do 03.10.2021. Dawid Politowski
13.09.2021 - 13:30 przetarg: zaktualizowano Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Koninie i Kaliszu. Dawid Politowski
13.09.2021 - 13:25 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat nowotomyski - od 14.09.2021 do 04.10.2021. Dawid Politowski
13.09.2021 - 12:37 przetarg: zaktualizowano Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby pomieszczeń archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Delegaturach, z możliwością składnia ofert częściowych – postępowanie III. Dawid Politowski
13.09.2021 - 12:16 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i infrastrukturą techniczną, działki nr ewid. 93/24 i 80/6, obręb 0001 Pobiedziska, jedn. ewid. 302112_4 Pobiedziska. Dawid Politowski
13.09.2021 - 12:15 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2021 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 160/21 z dnia 13 września 2021 r. zmieniającej decyzję Starosty Złotowskiego nr 279 z dnia 10 sierpnia 2017 r., znak: AB.67400.297.2016.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 12:07 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021 r. o wydaniu decyzji nr 16/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 10:03 przetarg: zaktualizowano Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych - postępowanie III. Dawid Politowski
13.09.2021 - 09:59 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn: Budowa napowietrznej.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 09:33 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 09:33 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021 r. o wydaniu decyzji o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 09:33 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 09:30 strona: zaktualizowano Harmonogram. Dawid Politowski
13.09.2021 - 09:03 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021 r. o wydaniu decyzji o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji.... Dawid Politowski
13.09.2021 - 07:04 strona: zaktualizowano Podwyżki ryczałtu dla szpitali. Dawid Politowski

Strony