Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
21/23 28.02.2023 10.03.2023 Pobierz
20/23 28.02.2023 10.03.2023 Pobierz
19/23 28.02.2023 10.03.2023 Pobierz
16/23 24.02.2023 06.03.2023 Pobierz
18/23 22.02.2023 06.03.2023 Pobierz
17/23 22.02.2023 06.03.2023 Pobierz
15/23 17.02.2023 27.02.2023 Pobierz
14/23 17.02.2023 27.02.2023 Pobierz
13/23 17.02.2023 27.02.2023 Pobierz
12/23 16.02.2023 27.02.2023 Pobierz

Strony