Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
55/23 12.05.2023 22.05.2023 Pobierz
54/23 12.05.2023 22.05.2023 Pobierz
53/23 11.05.2023 22.05.2023 Pobierz
52/23 11.05.2023 25.05.2023 Pobierz
51/23 10.05.2023 22.05.2023 Pobierz
50/23 10.05.2023 22.05.2023 Pobierz
49/23 10.05.2023 30.05.2023 Pobierz
48/23 10.05.2023 22.05.2023 Pobierz
47/23 28.04.2023 12.05.2023 Pobierz
46/23 28.04.2023 12.05.2023 Pobierz

Strony