Termin złożenia wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2024 r.

W związku z tym, iż koniec terminu na złożenie wniosku o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2024 r. przypada na niedzielę 31 grudnia 2023 r., a dzień 1 stycznia 2024 r. jest również dniem ustawowo wolnym od pracy, termin na złożenie wniosku o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2024 r. upływa w dniu 2 stycznia 2024 r.

W związku z powyższym wnioski o przystąpienie do PES w sesji wiosennej 2024 r. można składać do dnia 2 stycznia 2024 r. (do godziny 23:59).
Autor: Maria Żórawska
Data utworzenia: 27.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.12.2023 - 09:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2023 - 09:07