Archiwum wydarzeń - December 2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann składał dziś życzenia świąteczne i dzielił się opłatkiem podczas spotkań wielkopolskich strażaków i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz władze powiatu pleszewskiego w obecności posła na Sejm RP Jana Mosińskiego podpisali dziś umowę na dofinansowanie Pleszewskiego Centrum Medycznego. Pieniądze posłużą rozbudowie, modernizacji i doposażeniu bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym. 

W ramach rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.

Znamy laureatów organizowanego przez Głos Wielkopolski plebiscytu „Nauczyciel na medal”. W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem.

Prezydent RP Andrzej Duda złożył w Kościanie hołd powstańcom wielkopolskim. W wizycie głowie państwa towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim, wiceministrem Pawłem Szefernakerem, jak również z kierownictwem resortów: finansów, służby cywilnej, edukacji narodowej, cyfryzacji, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pod koniec listopada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczął kontrolę Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Wojewoda Zbigniew Hoffmann zapowiada, że działania WIOŚ-u mają charakter prewencyjny ze względu na problem smogu, z którym boryka się stolica Wielkopolski. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem.

Wojewoda odczytuje dokument.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann po raz ostatni przed zakończeniem kadencji przewodniczył obradom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia omówiony został projekt stanowiska WRDS w sprawie podkreślenia znaczenia i roli zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dla historii Rzeczypospolitej Polskiej.

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wspólnie z wicekuratorem oświaty Zbigniewem Talagą wręczyli najzdolniejszym uczniom z regionu stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok 2018/2019.

Dzięki wsparciu z rządowego programu „Senior+” w Gostyniu otwarty został Dzienny Dom Seniora. Placówka dysponuje 50 miejscami wraz z salą do fizjoterapii, pokojem odpoczynku, pokojem pomocy medycznej i innymi udogodnieniami. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyło się dziś kolejne spotkanie zespołu do spraw rolnictwa. Działający przy wojewodzie wielkopolskim zespół pełni funkcję doradczą. Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z aktualną sytuacją w rolnictwie.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w uroczystości 25-lecia działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Jubileusz rozpoczęła msza święta w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Pages