Archiwum wydarzeń - December 2018

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem uczestniczyli we mszy świętej w Farze Poznańskiej w intencji powstańców wielkopolskich oraz głównych uroczystościach rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Premier Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Prezes Rady Ministrów złożył wspólnie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem kwiaty na mogile generała Stanisława Taczaka oraz uczestniczył w uroczystości odsłonięcia Tablicy Wdzięczności.

Premier Mateusz Morawiecki udał się na miejsce katastrofy górniczej w czeskiej Karwinie. W wyniku wybuchu metanu śmierć poniosło 13 górników, w tym mieszkaniec województwa wielkopolskiego.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z ambasadorem RP w Niemczech Andrzejem Przyłębskim złożył kwiaty na grobach powstańców wielkopolskich na cmentarzu In den Kisseln w Berlinie-Spandau.

Zakończono przebudowę drogi gminnej Dziembowo - Kaczory. W oficjalnym otwarciu inwestycji wziął udział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Inwestycja została zrealizowana dzięki Rządowemu Programowi na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystym przekazaniu karetki Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile. Ambulans ratunkowy został zakupiony z przeznaczeniem dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dzięki udzieleniu rządowej dotacji w wysokości 250.000 zł.

Gołańcz, Łęka Opatowska i Opatówek to trzy "Wielkopolskie Gminy Przyjazne Rodzinie". Wyróżnienia podczas uroczystej gali wręczyli laureatom wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wicewojewoda Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył dziś życzenia na zbliżające się święta Bożego Narodzenia pracownikom Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tradycyjnie w tym okresie harcerze na ręce wojewody złożyli Betlejemskie Światło Pokoju.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku otrzymał dziś nowy ambulans ratunkowy typu C. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Dzięki wsparciu wojewody zakupiony został nowoczesny ambulans wraz z wyposażeniem na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził dziś Wolsztyn, gdzie spotkał się z władzami samorządowymi i złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego.

O roli rad rodziców w tworzeniu szkolnego środowiska mówiono podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Prelegenci rozmawiali między innymi o roli rad rodziców w polskim systemie oświaty i realizacji podstawy programowej.

Wojewoda składa kwiaty przed tablicą.

W Poznaniu obchodzono 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystościach uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pages