Spotkanie ministra MSWiA z wojewodami

Treść archiwalna

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z ministrem Joachimem Brudzińskim, wiceministrem Pawłem Szefernakerem, jak również z kierownictwem resortów: finansów, służby cywilnej, edukacji narodowej, cyfryzacji, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas spotkania przedstawione zostały zagadnienia związane z realizacją bieżącej polityki rządu. Omówione zostały także tematy związane między innymi z koordynacją projektów informatycznych realizowanych przez urzędy wojewódzkie i administrację zespoloną oraz sytuacją epidemiczną kraju.

fot. MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 11.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.01.2019 - 08:00