Spotkanie zespołu do spraw rolnictwa

Treść archiwalna

Pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyło się dziś kolejne spotkanie zespołu do spraw rolnictwa. Działający przy wojewodzie wielkopolskim zespół pełni funkcję doradczą. Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z aktualną sytuacją w rolnictwie.

Rozmawiano o suszy rolniczej w Wielkopolsce, w tym o weryfikacji i o potwierdzonych protokołach oszacowania zakresu i wysokości szkód. Do dziś, do urzędu wojewódzkiego wpłynęło 65.168 protokołów. Zweryfikowanych zostało już 48.120 potwierdzających wystąpienie szkody. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 39.279, natomiast 8.841 protokołów zwrócono do uzupełnienia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozmawiano także na temat realizacji programu pomocowego skierowanego do poszkodowanych gospodarstw rolnych tegoroczną suszą rolniczą i powodzią oraz ubiegłorocznym gradem, huraganem oraz deszczem nawalnym przez ARiMR oraz KOWR. Omówiona została także realizacja programu wsparcia finansowego i administracyjnego działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Przedstawiciele instytucji przedyskutowali także zagadnienia związane z zagrożeniem chorobami zakaźnymi zwierząt gospodarskich, w tym ASF.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 07.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.12.2018 - 09:00