Spalarnia przy Energetycznej w Poznaniu do kontroli

Treść archiwalna

Pod koniec listopada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpoczął kontrolę Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Wojewoda Zbigniew Hoffmann zapowiada, że działania WIOŚ-u mają charakter prewencyjny ze względu na problem smogu, z którym boryka się stolica Wielkopolski. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ochrony przed hałasem.

Ostatnia kontrola przeprowadzona była na przełomie czerwca i lipca 2017 roku, czyli po rozruchu technologicznym spalarni. Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu po ponad roku sprawdzą, czy spalarnia wywiązuje się z obowiązków wynikających z posiadanych decyzji oraz z mocy prawa, m.in. przestrzegania decyzji ustalającej warunki korzystania ze środowiska, w tym ustalonych parametrów emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz sposobu zagospodarowywania odpadami.

Kontrola ma charakter prewencyjny. Jak zauważa wojewoda Zbigniew Hoffmann, administracja rządowa ma za zadanie nie tylko wspierać, ale i sprawdzać, czy przestrzegane są normy związane, np. z emisją gazów i pyłów znajdujących się w powietrzu. - Musimy dbać o to, żeby mieszkańcy Wielkopolski mogli oddychać zdrowym i czystym powietrzem. Dlatego zobowiązałem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do tego, by temat powietrza był dla niego sprawą priorytetową. Liczę na to, że WIOŚ bardzo szeroko wykorzysta w tym zakresie swoje uprawnienia, a kontrole przyczynią się do większej dbałości o obowiązujące normy i poprawy powietrza, zarówno w Poznaniu, jak i całej Wielkopolsce - komentuje Zbigniew Hoffmann. Kontrola potrwa miesiąc, a jej wyniki będą znane w styczniu 2019 roku.

Kontrola w spalarni obejmuje m.in. zbadanie wielkości emisji hałasu do środowiska, sprawdzenie warunków eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem oraz sprawdzenie monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiarów oraz ewidencjonowania wielkości emisji. Spółka, która nadzoruje spalarnię, funkcjonuje w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Określił on m.in. parametry i rodzaj instalacji, warianty jej funkcjonowania oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii, w tym wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, m.in. pyłu, całkowitego węgla organicznego, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, metali ciężkich, amoniaku, dioksyn i furanów.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 11.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.01.2019 - 08:00