Wręczenie odznaczeń państwowych działaczom Solidarności

Treść archiwalna

W ramach rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce otrzymał pośmiertnie Robert Budzyński. Odznaczenie nadane z inicjatywy własnej przez prezydenta Andrzeja Dudę odebrała żona. Robert Budzyński był aktywnym działaczem „Solidarności Walczącej”. Zajmował się drukowaniem i kolportażem wydawnictw tej organizacji oraz książek historycznych, miesięczników „Czas” i „Niepodległość”.

Wojewoda wręczył także wyróżnionym działaczom Beacie Budzyńskiej i Wacławowi Adamczakowi, w tym pośmiertnie Wojciechowi Sieradzkiemu Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Beata Budzyńska w okresie od grudnia 1983 roku do początków 1986 roku brała udział w drukowaniu pism „Solidarności Walczącej”. Zajmowała się też kolportażem prasy opozycyjnej. Wacław Adamczak był internowany w stanie wojennym. Założyciel Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Centrali Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu. Wojciech Sieradzki był działaczem opozycji demokratycznej. Zajmował się także kolportażem ulotek oraz nielegalnych wydawnictw „Solidarności”.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 13.12.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.01.2019 - 09:09