Archiwum wydarzeń - December 2018

W zbliżającym się 2019 roku rząd będzie kontynuował realizację programów społecznych „Maluch +” i „Senior +”. Podmiotom uprawnionym do udziału w programach pozostało niewiele czasu na złożenie wniosków. O obowiązujących terminach, założeniach programów oraz warunkach uzyskania dofinansowania mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Łukasz Krysztofiak.

Z okazji Barbórki, tradycyjnego święta górniczego, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez Kopalnię Soli w Kłodawie.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w jubileuszu 150-lecia Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi. Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

„Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole” - pod takim hasłem odbyła się IV Wojewódzka Konferencja zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie nauki języka polskiego oraz zwrócili uwagę na zagadnienia dotyczące integracji dzieci obcokrajowców w szkole.

100. rocznicę obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego uczczono dziś w Poznaniu. W ramach uroczystości, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową na ścianie Kina Apollo, gdzie przed stu laty delegaci wytyczyli drogę działania ruchu polskiego na najbliższą przyszłość. Po uroczystej mszy świętej w poznańskiej Farze wraz z mieszkańcami miasta przeszedł w "Pochodzie Polskim", a następnie złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Uroczyste obchody zwieńczył Wieczór Sejmowy w Teatrze Muzycznym.

"Praca Dla Polski: Wprowadzamy zmiany korzystne dla zwykłych ludzi" pod takim hasłem odbyła się w Warszawie konferencja z udziałem publiczności. Premier Mateusz Morawiecki podsumował trzy lata działalności rządu. W wydarzeniu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Pages