Archiwum wydarzeń - September 2018

W Galerii Malarstwa Pałacu w Rogalinie odbył się uroczysty przedpremierowy pokaz spektaklu Teatru Telewizji TVP - "Edward Bernard Raczyński. Ostatni Hrabia" w reżyserii Krzysztofa Magowskiego. W projekcji z udziałem między innymi rodziny hrabiego oraz aktorów, uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem przedstawili najnowsze informacje dotyczące pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy. Podczas konferencji prasowej przedstawiono aktualne dane dotyczące prac terenowych komisji szacujących szkody w gospodarstwach.

O rewaloryzacji i konserwacji obiektów sakralnych na terenie diecezji kaliskiej rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji w Centrum Józefologicznym w Kaliszu. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Ochotnicza Straż Pożarna w Głuszynie świętowała stulecie powstania. W uroczystych obchodach udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann brał udział w obchodach święta 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego na poznańskich Krzesinach. Wydarzenie odbyło się na placu apelowym jednostki.

Wicewojewoda i uczennica czytają "Przedwiośnie" do mikrofonów.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przyłączył się do Narodowego Czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W przestrzeniach Galerii Sztuki Polskiej k. XVIII w. - 1945 dzieło wybrane na rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości czytała między innymi wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. - W tym wyjątkowym miejscu w szczególny sposób możemy się wsłuchać w "Przedwiośnie" - mówiła wicewojewoda.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była dziś gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia minister przedstawiła realizację prowadzonej przez rząd polityki senioralnej oraz skutki przywrócenia wieku emerytalnego.

Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie kontynuuje działalność Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, utworzonego w 1948 roku. Z tej okazji na terenie jednostki odbył się piknik integracyjny "Z Kulturą Razem", w którym udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał z władzami powiatu tureckiego umowę na dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Turku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn - Kownaty otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Dziś w tej sprawie wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał z władzami powiatu konińskiego umowę o dofinansowanie.

Moment podpisania umowy przez starostę ostrowskiego.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz władze powiatu ostrowskiego podpisali dziś umowę na dofinansowanie realizacji kolejnej inwestycji drogowej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Wojewodowie podczas spotkania w MSWiA.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu pod przewodnictwem ministra Joachima Brudzińskiego uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Pages