Minister Rafalska gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Treść archiwalna

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska była dziś gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia minister przedstawiła realizację prowadzonej przez rząd polityki senioralnej oraz skutki przywrócenia wieku emerytalnego.

Zdaniem szefowej resortu reforma emerytalna została dobrze przygotowana. - Zrealizowanie pomysłu powołania doradcy emerytalnego, udzielającego porad, przybliżyło Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obywateli - oceniła. Z danych ZUS wynika, że do 29 grudnia 2017 roku przyznano 317,5 tys. nowych emerytur. Na skorzystanie z prawa do emerytury w przywróconym wieku emerytalnym decydują się głównie osoby, które były nieaktywne zawodowo. W strukturze zarejestrowanych dotąd wszystkich wniosków o emeryturę odsetek osób nieaktywnych zawodowo to około 58% - podkreśliła minister.

Minister Rafalska odniosła się także do prowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programów skierowanych na aktywizację seniorów. Zdaniem minister, polityka senioralna wspiera działania własne samorządów. Przykładem tego typu działań może być program Senior Plus. Bardzo dobrze ocenianym jest też, adresowany do lokalnych organizacji pozarządowych, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). W ramach programu realizowane są projekty mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym.

W ramach prowadzonego dialogu, uczestnicy spotkania zwracali uwagę na ekonomiczne skutki wprowadzanych programów. Podkreślali także konieczność dalszej aktywizacji seniorów na rynku pracy oraz zmiany w sposobie realizacji zadań prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 07.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 02.10.2018 - 11:45