Narada wojewodów w Warszawie

Treść archiwalna

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu pod przewodnictwem ministra Joachima Brudzińskiego uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z nowymi zadaniami dla administracji rządowej, rozpoczęciem roku szkolnego, ratownictwem medycznym oraz planami rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Rozmawiano także na temat zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Minister Brudziński otwiera naradę.Wicewojewoda Maląg podczas narady.Wojewodowie podczas spotkania w MSWiA.

Foto: MSWiA

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 04.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 26.09.2018 - 12:00