Konferencja poświęcona sytuacji w wielkopolskim rolnictwie

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem przedstawili najnowsze informacje dotyczące pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy. Podczas konferencji prasowej przedstawiono aktualne dane dotyczące prac terenowych komisji szacujących szkody w gospodarstwach.

Według monitoringu suszy rolniczej straty wystąpiły we wszystkich gminach województwa wielkopolskiego. Szacowanie szkód przez zespoły komisji odbywa się w 53 933 gospodarstwach rolnych, na powierzchni 872 169,55 ha upraw. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło już ponad 28 tys. protokołów. Dokumenty umożliwią poszkodowanym rolnikom ubieganie się o przewidziane formy pomocy. - Zależy nam, aby zweryfikowane protokoły jak najprędzej trafiły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a rolnicy mogli uzyskać pieniądze - mówiła podczas konferencji wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W skali kraju, rządowa pomoc dla rolników wyniesie 1,5 miliarda złotych. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymają gospodarstwa, które poniosły straty w wysokości ponad 70 procent upraw. Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR Krzysztof Adamkiewicz zaapelował do rolników posiadających protokoły o składanie wniosków w sprawie wypłaty odszkodowań. Pomoc w ich wypełnianiu świadczy Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W trakcie spotkania z dziennikarzami przypomniano, że rolnicy mogą również skorzystać z instrumentów wsparcia przewidzianych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku KOWR-u istnieje możliwość ubiegania się o zmniejszenie lub umorzenie czynszu dzierżawnego. Do tej pory oddział terenowy instytucji przyjął blisko 130 wniosków w tej sprawie. Z kolei w KRUS rolnicy mogą starać się o odroczenie płatności składek, rozłożenie na raty lub umorzenie.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 12.09.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 03.10.2018 - 07:30