Archiwum wydarzeń - September 2018

Wicewojewoda z dziećmi i dyrekcją pozują do zdjęcia.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w otwarciu sali sportowej w Trębaczowie (gmina Perzów). Na realizację zadania samorząd otrzymał dotację celową od wojewody wielkopolskiego.

Prezes Julia Przyłębska z moderatorem spotkania

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w spotkaniu z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Zachodni w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie ze starostą szamotulskim Józefem Kwaśniewiczem podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Gośćmi uroczystego podpisania dokumentów byli: poseł Marta Kubiak, wicestarosta szamotulski Beata Hanyżak i dyrektor szpitala Remigiusz Pawelczak.

Kolejnych 16 samorządów gminnych i powiatowych z Wielkopolski otrzymało dziś dotacje wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna w ramach programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej oraz programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

Od mszy świętej w kościele ojców Franciszkanów rozpoczęły się obchody upamiętniające 79. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W uroczystościach, których organizatorem był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerze, delegacje oraz mieszkańcy Poznania.

W niedzielę, z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, władz samorządowych, strażaków i ich rodzin, odbył się jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu. List gratulacyjny z okazji doniosłej rocznicy skierował także premier Mateusz Morawiecki.

Wicewojewoda pozuje do zdjęcia z grupą rekonstruktorów.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim wraz z Artylerią Bracką i Zjednoczonymi Kurkowymi Bractwami Strzeleckimi RP uczciły stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i wybuchu powstania wielkopolskiego. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Konsultacje naukowców, fachowe seminaria i obecność około 200 firm z Polski i zagranicy stanowiły powody, dla których producenci warzyw gruntowych i sadowników spotkali się w Gołuchowie podczas XX Dni Ogrodnika. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki uczestniczył w konferencji popularnonaukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 35. rocznicy powstania Solidarności Walczącej w Poznaniu. Premierowi w wizycie towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Tort przygotowany z okazji otwarcia drogi.

Dzięki dotacji z budżetu państwa mieszkańcy gminy Kraszewice mogą korzystać ze zmodernizowanej drogi gminnej Jaźwiny - Nieszkodnia. W uroczystości otwarcia udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystym otwarciu obradującego dziś w Poznaniu zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatu Europy. Gościem inauguracji był także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w posiedzeniu Rady Programowej Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele instytucji publicznych współpracujących z OHP.

Pages