Wojewoda powołał Wojewódzką Radę Kombatancką

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Rada będzie pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich.

Wojewódzka Rada Kombatancka składa się z przedstawicieli organizacji zrzeszających więźniów politycznych, zesłańców oraz uczestników walk z nazistowskim i komunistycznym aparatem represji. Uroczystego wręczenia aktów powołania dokonał wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Jeszcze na inauguracyjnym posiedzeniu Rada wybrała spośród swoich członków prezydium. W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym został Zenon Wechmann, reprezentujący Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956 Oddział Wielkopolska, a jego zastępcą - Józef Bancewicz ze Związku Sybiraków.

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej omówione zostały plany wojewody wielkopolskiego na uczczenie rocznic odzyskania niepodległości oraz wybuchu powstania wielkopolskiego. Szczegółowe założenia przedstawił pełnomocnik wojewody Przemysław Terlecki.

Wojewoda wielkopolski powołał Wojewódzką Radę Kombatancką w związku z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Na podstawie jej zapisów wojewódzkie rady kombatanckie przeszły pod zarząd wojewodów, którzy zobowiązani są zapewnić radom obsługę techniczno-administracyjną.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 12.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.03.2018 - 11:20