Rządowe programy z zakresu polityki społecznej

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli wielkopolskich gmin z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy przybliżyli reprezentantom samorządów programy rządowe z zakresu polityki społecznej.

Rozmawiano między innymi na temat nowego programu „Opieka 75+”, który zwiększa dostępność specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75. roku życia. Uczestnicy spotkania mieli też szanse zapoznać się z Programem Operacyjnym „Pomoc Żywnościowa”, dzięki któremu w ramach Podprogramu 2017 w Wielkopolsce do uzyskania pomocy w formie paczek żywnościowych zakwalifikowano blisko 84 tys. osób.  

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 13.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.03.2018 - 11:20