Śladami więźniów politycznych

Treść archiwalna

Zakład Karny w Rawiczu był miejscem, w którym odbyła się piąta „Lekcja Historii z Wojewodą Wielkopolskim”. Uczniowie szkół średnich zapoznali się z tragicznymi losami żołnierzy podziemia antykomunistycznego przetrzymywanych w okresie powojennym w rawickim więzieniu.

Lekcję historii rozpoczęto od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary terroru stalinowskiego. Następnie zgromadzona młodzież wraz z opiekunami wysłuchała wykładu dr Agnieszki Łuczak z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk mówiła o kluczowych organizacjach oraz postaciach podziemia stawiających opór wobec sowietyzacji kraju. W trakcie prelekcji uczniowie obejrzeli także film dokumentalny w reż. Jolanty Hajdasz, przygotowany w ramach cyklu „Prawem Wilka”, poświęcony Zenonowi Wechmannowi - uczestnikowi młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej w Wielkopolsce.

Drugą część lekcji stanowiło zwiedzenie więzienia w Rawiczu. Młodzież zobaczyła miejsca, w których byli przetrzymywani oraz torturowani działacze opozycji antykomunistycznej. W Rawiczu byli więzieni między innymi Kazimierz Pużak, Stanisław Skalski, Wiesław Chrzanowski, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Moczarski, Wojciech Borzobohaty, Władysław Siła-Nowicki i wielu innych wybitnych Polaków. Z podziemi uczniowie przeszli do miejsc związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu karnego. Uczestnicy lekcji zwiedzili między innymi więzienną kaplicę oraz pracownie, z których osadzeni korzystają w ramach resocjalizacji penitencjarnej.

Delegacja składa kwiaty pod tablicą ofiar okresu stalinowskiego.Uczniowie słuchają wykładu dr Agnieszki Łuczak.Uczniowie stoją na dziedzińcu rawickiego więzienia.Uczniowie zwiedzają jedną z podziemnych cel więzienia.Uczniowie z przewodnikiem w miejscu tortur działaczy opozycji antykomunistycznej.Więzienny kapelan w kaplicy zakładu karnego.Uczniowie w holu więzienia w Rawiczu.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 20.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.04.2018 - 11:48