Podpisanie umów na dożywianie

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz samorządowcy z ponad dwudziestu wielkopolskich gmin podpisali dziś umowy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pod koniec 2017 roku 225 gmin wystąpiło do wojewody wielkopolskiego z wnioskami o dofinansowanie programu. Zgodnie z jego zasadami wymagany wkład własny wynosi minimum 40% kosztu realizacji zadania.

W bieżącym roku w ustawie budżetowej przeznaczono na program kwotę 20 748 000 zł. Kwota ta zostanie zwiększona w toku realizacji programu o środki pochodzące z rezerwy celowej. W 2017 roku programem dożywiania objęte zostało 91 tysięcy osób z Wielkopolski, głównie dzieci.

Program kładzie nacisk nie tylko na kwestię dożywiania, ale także promowania zdrowego stylu życia. Wszystkie szkoły w województwie uczestniczą w programie. W skali roku, dzięki programowi, blisko 5 mln posiłków trafia do wielkopolskich dzieci.

Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu po podpisaniu umowy.Wspólne zdjęcie wicewojewody i samorządowców.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 14.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.03.2018 - 11:50