Wojewoda spotkał się z pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze”

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”. Rozmawiali między innymi o poziomie zanieczyszczeń powietrza w wielkopolskich miastach. Z kolei WFOŚiGW przygotowuje projekty, w ramach których można starać się o dofinansowanie na termomodernizację.

Podczas spotkania wojewody z pełnomocnikiem premiera został poruszony temat rządowego programu „Smog Stop”, w ramach którego Kalisz został wskazany jako jedno z 33 miast najmocniej dotkniętych problemem smogu. - Na dziś trudno ocenić, czy w Kaliszu program pilotażowy będzie prowadzony. Podczas spotkania umówiliśmy się jednak na wspólną wizytę w Kaliszu. Jako administracja rządowa będziemy prowadzili szereg inicjatyw w zakresie ochrony powietrza między innymi poprzez działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - komentuje Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda zwraca uwagę na propozycje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące pomocy finansowej w zakresie ochrony powietrza. - WFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu modernizacji źródeł ciepła, montażu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji obiektów oraz budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych, w ramach których wnioskodawcy mogą ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki z możliwością umorzenia oraz o dotacje - dodaje Zbigniew Hoffmann.

Dla mieszkańców Wielkopolski w 2017 roku zostały przeprowadzone trzy nabory w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych na łączną kwotę alokacji 30 mln zł. Zakończony został także nabór na Program Priorytetowy „LED-Oświetlenie Energooszczędne” skierowany do klientów zarówno instytucjonalnych, jak i przedsiębiorców (samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, państwowe lub samorządowe Zakłady Opieki Zdrowotnej), w ramach którego dofinansowaniem objętych jest 12 projektów na łączną kwotę blisko 19 mln zł.

W najbliższym czasie będzie można skorzystać z projektu kompleksowej termomodernizacji wraz ze zmianą systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie, adresowany do osób fizycznych, który jest na etapie podpisania stosownych porozumień. Drugi ze wspólnych projektów - gmina samowystarczalna energetycznie, jest w fazie koncepcyjnej. Planowane zakończenie tego etapu to koniec kwietnia br. Głównym celem programu jest dywersyfikacja źródeł energii, z założeniem zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które docelowo bilansowałyby potrzeby energetyczne gminy, mając równocześnie korzystny wpływ na lokalną gospodarkę.

Wojewoda rozmawia z pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 20.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.04.2018 - 11:45