Archiwum wydarzeń - January 2018

Narada wojewodów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim oraz ministrami uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W Poznaniu rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018. Z tej okazji wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w otwarciu Dni Inżyniera Budownictwa 2018.

Wystąpienie wicewojewody.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podziękowała dziś przedstawicielom korpusu konsularnego za całoroczną pracę podczas dorocznego spotkania noworocznego. Wraz z dyrektorem generalnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i dyrektorem Gabinetu Wojewody podsumowała też ostatnie miesiące wspólnych działań. 

Osoby zasiadające przy stole w sali im. Celichowskiego

Wicewojewoda Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu osób zaangażowanych w okresie PRL w działalność opozycyjną. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pełnomocnika wojewody ds. działaczy opozycji antykomunistycznej Andrzeja Radke.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z pożarem w Murowanej Goślinie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: wicewojewoda Marlena Maląg, wielkopolski komendant wojewódzki PSP Andrzej Bartkowiak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji Rafał Pawłowski, prezes Gaz-System Tomasz Stępień, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Aida Januszkiewicz-Piotrowska. Po posiedzeniu odbyła się konferencja prasowa.

Nie ma ofiar pożaru gazociągu do jakiego doszło w Murowanej Goślinie. Takie informacje przekazał na miejscu zdarzenia wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. - Deklarujemy pełną pomoc i wsparcie finansowe oraz prawne osobom poszkodowanym - mówił wojewoda. Podziękował też druhom strażakom oraz wszystkim służbom uczestniczącym w akcji. W wyniku rozszczelnienia gazociągu relacji Poznań-Rogoźno spaleniu uległy trzy budynki mieszkalne. 20 osób ewakuowano. W akcji uczestniczyło 160 strażaków i 80 policjantów.

99 lat temu żołnierze Armii Wielkopolskiej na ówczesnym Wilhelmsplatz w Poznaniu złożyli przysięgę, która stanowiła fundament budowy regularnego wojska polskiego. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości miejsce przemianowano na plac Wolności. Dziś, w tym samym miejscu, na pamiątkę wydarzeń sprzed niemal wieku wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uroczyście otworzył wystawę zdjęć przedstawiających moment złożenia przysięgi.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał życzenia z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Głos zabiera wicewojewoda.

W Kępnie i Ostrzeszowie odbyły się kolejne spotkania w ramach drugiej edycji projektu „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Celem spotkań jest omówienie zagadnień najczęściej pojawiających się w rolnictwie. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele agend rządowych zajmujących się tematyką agrarną, rolnicy oraz mieszkańcy wsi. W spotkaniach uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda z młodzieżą słuchają przewodnika.

Już po raz czwarty wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaprosił młodzież na lekcję historii. Spotkanie pod hasłem "Droga Wielkopolan do niepodległości" odbyło się w salach wystawowych poznańskiego Odwachu.

Uczestnicy spotkania.

Parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu z władzami rektorskimi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aby porozmawiać o przyszłości uczelni. W rozmowie uczestniczył także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Uczestnicy wideokonferencji prowadzą rozmowy.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann rozmawiał z wielkopolskimi samorządami na temat czwartkowych wichur. Najczęstszym problemem w województwie są zerwane linie energetyczne. Wojewoda przedstawił także możliwości ubiegania się o ewentualną pomoc finansową.

Pages