Spotkanie działaczy opozycji antykomunistycznej

Treść archiwalna

Wicewojewoda Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu osób zaangażowanych w okresie PRL w działalność opozycyjną. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pełnomocnika wojewody ds. działaczy opozycji antykomunistycznej Andrzeja Radke.

Przedmiotem rozmów były uprawnienia jakie byłym opozycjonistom przyznaje znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych. W ramach obowiązujących przepisów osoby uprawnione mają prawo do otrzymawania comiesięcznego świadczenia w wysokości 402 złotych oraz specjalnej pomocy pieniężnej (m.in. z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego).

Osoby zasiadające przy stole w sali im. CelichowskiegoWicewojewoda przemawia do zgromadzonych gości

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 26.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 27.02.2018 - 13:05