Archiwum komisji, rad, zespołów

Nazwa Data powołaniasortuj malejąco Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 21.07.2017 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisje konkursowe opiniujące oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r. 09.05.2019 Wydział Polityki Społecznej Tak
Społeczny Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi 09.12.2019 Gabinet Wojewody
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56 05.05.2020 Wydział Polityki Społecznej Nie
Zespół koordynujący działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego 20.10.2020 Wydział Zdrowia Nie
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw koordynacji hospitalizacji pacjentów chorych na COVID-19 i współpracy ze szpitalami zabezpieczenia covidowego 17.11.2020 Wydział Zdrowia
Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw medycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 17.11.2020 Wydział Zdrowia
Zespół Doradczy do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 30.12.2020 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół doradczy Wojewody Wielkopolskiego do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 17.02.2021 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Wojewódzka Komisja Lekarska w Poznaniu 09.08.2021 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak

Strony