Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw medycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Data powołania: 
17.11.2020
Wydział obsługujący: 
Wydział Zdrowia

Z dniem 17 listopada 2020 r. działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464), wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk ustanowił prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego do spraw medycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 14.01.2021
Osoba publikująca: dpolitowski
Data publikacji: 14.01.2021 - 10:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.05.2023 - 09:54