Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Data powołania: 
21.07.2017
Wydział obsługujący: 
Wydział Polityki Społecznej
Charakter obligatoryjny: 
Nie
Autor: PS
Data utworzenia: 11.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.12.2019 - 09:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.05.2023 - 10:02