Zwrot na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Urząd skarbowy przekazuje wyegzekwowaną należność (tj. należność główną, odsetki i koszty upomnienia pomniejszone o potrącone koszty postępowania egzekucyjnego), wskazując potrąconą kwotę kosztów postępowania egzekucyjnego, na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego:

  1. Wojewoda Wielkopolski przekazuje należność (pomniejszoną o koszty upomnienia) na rachunek OPS1;
  2. OPS przekazuje należność na rachunek bankowy gminy;
  3. gmina przekazuje należność na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w NBP O/O Poznań:
    • należność główna: 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000,
    • odsetki: 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000,
    • tytułem: odpowiednia klasyfikacja budżetowa.
Autor: Anna Napierała
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 10:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2018 - 12:35