Przekazywanie świadczeń zagranicznych na rachunek w Polsce

Zdarzają się sytuacje, kiedy członek rodziny pobiera zagraniczne świadczenia rodzinne i nie przekazuje ich na utrzymanie dzieci w Polsce. Wówczas wojewoda może wystąpić do właściwej instytucji zagranicznej z wnioskiem o przekazywanie tych świadczeń na rzecz faktycznego opiekuna dziecka/dzieci.

W tym celu faktyczny opiekun dziecka/dzieci powinien skierować do wojewody podanie o przekazywanie zagranicznych świadczeń.

Należy pamiętać, że rolą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest jedynie pośrednictwo w wymianie informacji, natomiast decyzję dotyczącą przekazywania świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy w Polsce podejmuje wyłącznie odpowiednia instytucja zagraniczna.

Autor: Agnieszka Ruszkiewicz
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 09:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.01.2024 - 10:13