Punkt Obsługi Klienta

W ramach Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu działa Punkt Obsługi Klienta.

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
pokój nr 018 w budynku B
tel. 61 854 14 78, 61 854 10 70

Punkt Obsługi Klienta, ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), nie udziela telefonicznie informacji dotyczących statusu spraw i wniosków. Pracownicy POK przekazują jedynie informacje ogólne na temat zasad związanych z koordynacją świadczeń, obowiązujących procedur składania wniosków w Polsce oraz wymaganych dokumentów na potrzeby formularzy zagranicznych. 

Sekretariat Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, podobnie jak Punkt Obsługi Klienta, nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

W każdy piątek w godzinach 9.00-14.00 (przerwa 10.45-11.00), pracownicy POK przyjmują dokumenty do wezwań kierowanych do wnioskodawców w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosków, bądź też w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania instytucji zagranicznych.  

Dyżur telefoniczny w Punkcie Obsługi Klienta pełniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod numerami telefonu 61 854 14 78 oraz 61 854 10 70 (przerwa 10.45-11.00).

Każdy wnioskodawca, będący stroną postępowania administracyjnego, ma prawo wglądu w akta sprawy i otrzymania informacji dotyczącej statusu jej realizacji. W tym celu należy  wcześniej skontaktować się TELEFONICZNIE z Punktem Obsługi Klienta, aby uzgodnić dogodny termin i godzinę spotkania. Bezpośrednie rozmowy z pracownikiem merytorycznym na temat prowadzonego postępowania odbywają się w każdy poniedziałek i środę w godzinach 9.00-14.00 (przerwa 10.30-11.00).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przejął zadanie związane z koordynacją świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane dotychczas przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z chwilą przejęcia, Wojewoda otrzymał od Marszałka około 14 tys. niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu spraw.   

W latach 2018 i 2019 do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęło odpowiednio ponad 13 tys. i 19,5 tys. nowych wniosków. W obecnej chwili (luty 2020) Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ma do rozpatrzenia 23 tys. wniosków z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+.

Autor: Agnieszka Ruszkiewicz
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 08:21
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.03.2020 - 17:18