Punkt Obsługi Klienta

W ramach Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu działa Punkt Obsługi Klienta (POK).

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
pokój nr 018 w budynku B
tel. 61 854 10 70,  61 854 14 78

Punkt Obsługi Klienta, ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), nie udziela telefonicznie informacji dotyczących statusu spraw i wniosków. Pracownicy POK przekazują jedynie informacje ogólne na temat zasad związanych z koordynacją świadczeń, obowiązujących procedur składania wniosków w Polsce oraz wymaganych dokumentów na potrzeby formularzy zagranicznych. 

Sekretariat Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, podobnie jak Punkt Obsługi Klienta, nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

Pracownicy POK przyjmują dokumenty do wezwań kierowanych do wnioskodawców w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosków, bądź też w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania instytucji zagranicznych.  

Dyżur telefoniczny w Punkcie Obsługi Klienta pełniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów 61 854 10 70 oraz 61 854 14 78 (przerwa od 10.45 do 11.00).

Każdy wnioskodawca, będący stroną postępowania administracyjnego, ma prawo wglądu w akta sprawy i otrzymania informacji dotyczącej statusu jej realizacji. W tym celu należy  wcześniej skontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta, aby uzgodnić dogodny termin i godzinę spotkania.

Sekretariat Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, podobnie jak Punkt Obsługi Klienta, nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

Autor: Agnieszka Ruszkiewicz
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 08:21
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.07.2024 - 07:00