Wizyta wicewojewody Karoliny Fabiś-Szulc w Sierakowie

W Sierakowie I wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc odwiedziła seniorki i seniorów z Dziennego Domu Senior+ oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Gmina Sieraków przy wsparciu rządowych środków realizuje wieloletni program Senior+, dzięki któremu blisko 70 starszych osób ma zapewnioną opiekę i wspólnie się integruje.

Podczas wizyty wicewojewoda podkreśliła, że działania Domu Seniora+ w Sierakowie wpisują się w ramy prowadzenia odpowiedzialnej polityki senioralnej. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z członkami placówki oraz rozmów na temat programów społecznych, m.in. o programie Maluch+. 

Dzienny Dom Senior+ oraz Placówka Wsparcia Dziennego w Sierakowie na co dzień organizuje wydarzenia społeczne i spotkania kulturowe, m.in. warsztaty kulinarne z potraw wielkanocnych, wspólna zabawa seniorów z przedszkolakami z Kaczlina czy wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sierakowie.

Celem strategicznym programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, zapewnienie im usług w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od stwierdzonych potrzeb. Dodatkowo zajęcia angażują uczestników w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

wicewojewoda z senioramiWicewojewoda z dyrektorką ośrodka

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 27.03.2024
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 29.03.2024 - 14:01