Archiwum należności cywilnoprawnych

Udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa, do których uprawniony jest Wojewoda Wielkopolski na mocy art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

Ulgi na wniosek dłużnika 2019

data umowy strona umowy kwota przedmiot umowy de minimis (zł) de minimis (€)
15.07.2019 osoba fizyczna 404,78 rozłozenie na raty 0,00 0,00
24.04.2019 osoba prawna Sp.z o.o. 29 036,61 rozłożenie na raty 2 386,26 555,60
18.04.2019 osoba fizyczna 52,21 umorzenie 0,00 0,00
21.03.2019 osoba fizyczna 643,94 rozłożenie na raty 0,00 0,00
26.02.2019 osoba fizyczna 10 343,70 rozłożenie na raty 0,00 0,00
24.01.2019 osoba prawna S.A. 234 468,46 odroczenie terminu płatności 9 273,93 2 159,64

 Umorzenia z urzędu  2019

data podmiot wierzyciel kwota forma
19.07.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki 5080,13 oświadczenie woli
19.07.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki 2198,48 oświadczenie woli
9.07.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Prezydent Miasta Leszna 34855,33 oświadczenie woli
5.07.2019 osoba fizyczna Starosta Wągrowiecki 360,00 oświadczenie woli
24.06.2019 przedsiębiorstwo Prezydent Miasta Leszna 55448,06 oświadczenie woli
14.06.2019 przedsiębiorstwo Starosta Wągrowiecki 3195,90 oświadczenie woli
08.05.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki 986,34 oświadczenie woli
29.04.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Wągrowiecki 6 500,18 oświadczenie woli
18.02.2019 osoba prawna Sp. z o.o. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki 5 710,21 oświadczenie woli
Autor: Katarzyna Rupiewicz, Izabela Pawlak-Kulla
Data utworzenia: 24.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.05.2019 - 12:42
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2022 - 14:17