Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń

Ścisła współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa, a także przestrzeni do rozwoju Wielkopolski to główne cele podpisanego dziś listu intencyjnego przez wojewodę wielkopolską Agatę Sobczyk, członkinię zarządu województwa wielkopolskiego Paulinę Stochniałek oraz zastępczynię komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Violettę Mójtę.

Łącząc doświadczenie, wiedzę i zasoby została powołana instytucja Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń. Powstały projekt ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu życia codziennego dla mieszkańców Wielkopolski.

Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń, oprócz przewidywania i zapobiegania niebezpiecznych sytuacji, będzie również wspierał i koordynował społeczne działania na temat bezpieczeństwa. Do współpracy zostali również zaproszeni m.in. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Caritas Poznań oraz przedstawiciele młodzieży, dorosłych i seniorów. W ramach projektu powstaną eksperckie zespoły, grupy merytoryczne i zespoły zadaniowe.

Tylko w atmosferze poczucia bezpieczeństwa możemy budować silną wspólnotę, która wpływa na rozwój ekonomiczny, gospodarczy i relacji międzyludzkich.

Podpisanie listu intecyjnegoPodpisanie listu intecyjnegoWspólne pamiątkowe zdjęcieWywiady dla lokalnych mediów

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 27.03.2024
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 27.03.2024 - 14:33