Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu będzie współpracować z Wydziałem Prawa i Administracji UAM Poznań

9 lipca 2024 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy, podpisane przez Dyrektora Generalnego WUW Poznań Jacka Wiśniewskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań prof. dr hab. Tomasza Nieboraka.

Zawarte porozumienie będzie obejmowało współpracę w szczególności w zakresie organizacji staży i praktyk studenckich, w tym współpracy z Kliniką Prawa UAM w przedmiocie poradnictwa prawnego. Współpraca obejmować ma ponadto działania w zakresie szkoleń, konferencji naukowych, jak również studiów podyplomowych obejmujących problematykę związaną z funkcjonowaniem administracji publicznej, a także wsparcie merytorycznie Wydziału w procesie zmian programów nauczania.

Porozumienie obejmuje poza tym wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień prawnych związanych z działalnością obu podmiotów.

Porozumienie o współpracy, podpisane przez Dyrektora Generalnego WUW Poznań Jacka Wiśniewskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań prof. dr hab. Tomasza Nieboraka.Podpisanie porozumienia między Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim a Wydziałem Prawa i Administracji UAM.Gratulacje z okazji zawartego porozumienia między Wielkopolski Urzędem Wojewódzkim a Wydziałem Prawa i Administracji UAM.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 10.07.2024
Ostatnia aktualizacja: Rafał Król
Data aktualizacji: 10.07.2024 - 11:24