Spotkanie dot. realizacji programu "Aktywny Maluch" 2022-2029 w Wielkopolsce

Aktywny Maluch to nowa odsłona programu znanego dotychczas pod nazwą Maluch+. Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wiceministra Aleksandra Gajewska spotkała się z samorządowcami z Wielkopolski, aby omówić zmiany w programie i przedstawić zasady naboru, a także przybliżyć założenia polityki rodzinnej rządu.

Wśród 226 gmin w województwie wielkopolskim blisko 27% z nich nie posiada żadnej instytucji opieki. Program Aktywny Maluch ma pomóc w walce z „białymi plamami” na mapie Wielkopolski.  Założeniem programu jest stworzenie w skali kraju wysokiej jakości, dostępnej terytorialnie i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i wymagających szczególnej opieki.

Podczas briefingu prasowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska przedstawiła cel jej spotkania z samorządowcami z województwa wielkopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli również wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk, I wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki.

– Traktujemy się wszyscy po partnersku i chcemy rozmawiać z przedstawicielami urzędów wojewódzkich i z przedstawicielami gmin w Polsce po to, aby te dane, które analizujemy w ministerstwie i które jasno wskazują, jak wielka jest potrzeba tworzenia nowych miejsc w żłobkach, zderzyć z sytuacją lokalną – mówiła wiceministra Aleksandra Gajewska. –Samorządowcy są najbliższej mieszkanek i mieszkańców, doskonale znają ich potrzeby. To właśnie z nimi w dialogu chcemy prowadzić programy rządowe, tak aby mogli realizować inwestycje, które zaspokoją potrzeby ich lokalnych społeczności – dodała.

Wzrost dostępności miejsc opieki ma się przyczynić nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwić łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki. W samej Wielkopolsce funkcjonuje dotychczas 778 instytucji opieki dla dzieci do lat 3, które zapewniają łącznie ponad 21 tysięcy miejsc.

–  Program Aktywny Maluch to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, to nie tylko zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej dla najmłodszych, ale jest to również forma aktywizacji zawodowej młodych rodziców, a szczególnie mam – podkreślała wojewoda Agata Sobczyk.

Obecnie trwa szósty nabór wniosków dla JST i podmiotów prywatnych chcących tworzyć nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. O dofinansowywanie mogą ubiegać się podmioty, mogące tworzyć miejsca opieki zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Zainteresowane jednostki mogą składać wnioski w systemie Rejestr Żłobków do 30 września br.

– Na początku czerwca odbyliśmy spotkanie online dla gmin, którym przedstawiliśmy założenia nowej odsłony programu i wprowadzone zmiany. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z wiceministrą Gajewską, przekona gminy będące „białymi plamami” na mapie Wielkopolski, aby powstawały tam miejsca opieki dla najmłodszych – mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc, która nadzoruje Wydział Polityki Społecznej WUW Poznań.

Aktywny Maluch jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

Budżet Programu na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki, po dokonanej rewizji KPO, wynosi blisko 6,5 mld zł ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Aktualnie, przed rozstrzygnięciem naborów wniosków uwzględniających zwiększona kwotę KPO dla JST w ramach limitów określanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wielkopolsce przyznano kwotę w wysokości ponad 500 mln zł.

W trakcie wizyty w Poznaniu wiceministra Aleksandra Gajewska odwiedziła również Żłobek „Niezapominajka”, który wchodzi w skład Poznańskiego Zespołu Żłobków skupiającego 15 placówek dla dzieci w wieku do lat 3.

Spotkanie z sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandrą Gajewską. W wydarzeniu uczestniczyli również wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk, I wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 04.07.2024
Ostatnia aktualizacja: Rafał Król
Data aktualizacji: 10.07.2024 - 11:01