Rząd będzie walczył z nielegalnymi składowiskami odpadów

Nielegalne składowiska odpadów to jedno z wyzwań stojących przed nowym rządem. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała powstanie międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie znalezienie rozwiązania tego problemu.

Według danych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w województwie wielkopolskim znana jest lokalizacja 96 miejsc niezgodnego z przepisami składowania odpadów, z czego w 42 lokalizacjach składowane są odpady niebezpieczne.

– Jest to temat, który dotyczy nie tylko naszego województwa, ale całego kraju. Problem z tworzeniem się tych składowisk i ich późniejszą utylizacją jest o tyle trudny, że występują spory kompetencyjne w kwestii tego, kto jest za to odpowiedzialny – mówi wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.

Wśród najczęściej wykorzystywanych metod pozbywania się odpadów dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW Poznań Dariusz Dymek zalicza m.in. porzucanie w wynajętym magazynie lub innym budynku, magazynowanie na placach magazynowych bez zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi, zakopywanie w wyrobiskach po żwirowych, pożary hałd odpadów, czy też porzucanie przy drogach naczep z pojemnikami wypełnionymi substancjami niebezpiecznymi. Takie składowiska znajdowały się m.in. w Komornikach, Baranowie, czy Kaliszu.

–  Jako wojewoda wielkopolska wychodzę z inicjatywą, kierowaną do ministry klimatu i środowiska, w celu utworzenia zespołów roboczych przy urzędach wojewódzkich. Będą one skupiały różne podmioty, które zajmą się wypracowanie modeli likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na poziomie całego kraju – dodaje.

Jak podkreśla wojewoda zespoły miałyby w pierwszej kolejności zajmować się przeprowadzaniem procesu utylizacji, jak i wymyśleniem sposobów na uszczelnienie tworzenia się nielegalnych składowisk. Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała powstanie w ministerstwie międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie znalezienie rozwiązania tego problemu. Będzie on miał przed sobą trzy podstawowe zadania – ustalenie rozdziału kompetencji, uszczelnienie systemu oraz utylizacja nielegalnych składowisk.

–  Narastanie problemu i dotychczasowa nieudolność państwa w tym zakresie widoczna jest gołym okiem. Dobrze wiemy, że nielegalne składowiska odpadów, zwłaszcza tych odpadów niebezpiecznych, nie tylko pogarszają stan środowiska, w którym się znajdują, ale przede wszystkim doprowadzają do zagrożenia naszego zdrowia i życia, dlatego tak istotne jest zaangażowanie państwa w tej kwestii – podkreśla ministra Paulina Hennig-Kloska.

Jak dostrzega ministra Hennig-Kloska kwestia rozwiązania problemu nielegalnych składowisk odpadów jest zadaniem dla wielu podmiotów, w tym również spółek skarbu państwa, które wymaga współpracy na wielu płaszczyznach dla dobra obywateli.

Konferencja prasowa Ministry  Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski i Wojewody Wielkopolskiej Agaty Sobczyk, wspólnie na zdjęciu znajduje się Dyrektor Wydziału Bezpiepieństwa i Zarządzania Kryzysowego Dariusz DymekWojewoda wielkopolska Agata Sobczyk przemawia na konferencji razem z Ministrą Klimatu i Środowiska Pauliną Hennig-KloskąWywiad Ministry Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski dla radia i stacji telewizyjnych

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 30.01.2024
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.01.2024 - 08:59