Archiwum wydarzeń - Luty 2019

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu pod przewodnictwem ministra Joachima Brudzińskiego oraz wiceministra Pawła Szefernakera uczestniczyli szefowie resortów: rodziny, edukacji narodowej, rolnictwa, infrastruktury oraz wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył dziś posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych. Tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Poznaniu, w tym najbliższego spotkania pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa.

Wielkopolscy strażacy podsumowali dziś najważniejsze wydarzenia minionego roku. W naradzie rocznej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak, parlamentarzyści, komendanci miejscy i powiatowi oraz przedstawiciele kadry kierowniczej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył dziś wizytę w Szamotułach. Podczas spotkania w Muzeum Zamku Górków wziął udział w rozmowach na temat utworzenia nowej, unikatowej w skali kraju, kolekcji z wytwórni fajansu w Pacykowie koło Stanisławowa.

Na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w debacie pt.: „Wielkopolskie rolnictwo wobec współczesnych zagrożeń”. Gościem debaty, zorganizowanej w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W Poznaniu, z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, zainaugurowana została 59. sesja naukowa poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom w ochronie roślin.

W ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2019 wręczono statuetki im. Rogera Sławskiego. Gośćmi, organizowanej przez Wielkopolską Izbę Budownictwa gali, byli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz szerokie grono przedstawicieli instytucji i firm z branży budowlanej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z dyrektorem generalnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Jackiem Woźniakiem spotkał się dziś z przedstawicielami korpusu konsularnego podczas tradycyjnego, dorocznego spotkania noworocznego. Wojewoda złożył życzenia wszystkim konsulom, podziękował za dobrą współpracę oraz podsumował najważniejsze wydarzenia minionego roku.

Ambasador Włoch Aldo Amati był gościem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. Dyplomacie towarzyszył dyrektor Włoskiego Instytutu Handlu Antonino Mafodda oraz konsul honorowy Karolina Pinna. Podczas kurtuazyjnej wizyty rozmawiano między innymi o możliwościach wzajemnej współpracy, relacjach polsko-włoskich oraz dalszego rozwoju gospodarczego i kulturalnego.  

Dziś w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wystawiona została księga kondolencyjna, po śmierci premiera Jana Olszewskiego. Wpis do księgi złożył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Przez tydzień księga będzie dostępna w godzinach pracy urzędu.

11 lutego, w całej Europie, obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Dziś z okazji tego święta wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z operatorami pracującymi w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.

Dodatkowy peron i połączenie przejściem podziemnym stacji z dworcem PKS - tak zmieni się stacja Poznań Główny. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pozwoli na sprawną obsługę większej liczby pociągów. Lepsza będzie komunikacja na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce. Podpisano umowę za ponad 97 mln zł netto.

Strony