Archiwum wydarzeń - Grudzień 2016

Konferencja prasowa w pleszewskim Ratuszu.

Koniec roku przyniósł dobre informacje dla mieszkańców Pleszewa. Usytuowane w gminie tereny inwestycyjne na mocy rozporządzenia Prezes Rady Ministrów weszły w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dobrą wiadomość przekazał podczas swojej wizyty w Pleszewie podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński. W spotkaniu brała także udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda oddaje hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W Warszawie odbyły się dzisiaj centralne uroczystości upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas obchodów wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą złożyli wieniec od Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło przy kwaterze powstańczej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Wojewoda Z. Hoffmann odczytuje list Premier B. Szydło

„Powstanie Wielkopolskie to jeden z fundamentów polskiej świadomości historycznej, a dzień jego wybuchu to dzień nieodwracalnego marszu ku jednemu celowi - przywróceniu Polski na mapę Europy” napisała premier Beata Szydło w liście do uczestników 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Lesznie. Obchody organizowane były przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka.

Wojewoda przekazuje prezenty i wita się z małą dziewczynką.

W przedświątecznej atmosferze, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził dzieci z domu pomocy społecznej przy ulicy św. Rocha, którym przekazał upominki oraz potrzebny sprzęt medyczny. Nie zabrakło także dobrych życzeń na święta.

Minister Mariusz Błaszczak oraz wojewoda Zbigniew Hoffmann dzielą się opłatkiem.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann brał udział w spotkaniu świątecznym wojewodów z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. Spotkanie poprzedzone było naradą koordynacyjną podsumowującą działania w 2016 roku.

Wicewojewoda Marlena Maląg ze strażakami komendy wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w świątecznym spotkaniu ze strażakami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wojewoda siedzi przy stole.

W obecności wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, w siedzibie H.Cegielski-Poznań S.A., Zarząd Spółki podpisał umowę o współpracy przy projekcie pn.: „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB” z firmą DGA. Głównym celem współpracy będzie realizacja programu skierowanego do mikro i małych przedsiębiorców, chcących w H.Cegielski-Poznań S.A. rozwijać i wdrożyć do produkcji swój pomysł na produkt, usprawnienie procesów lub rozwinięcie swojego projektu badawczego związanego z przedmiotem działalności HCP.

Widok na gości uroczystości.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu świątecznym w świetlicy socjoterapeutycznej "Samarytanian" w Kaliszu. Placówka prowadzona jest przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

Wójt wręcza prezent wicewojewodzie.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz osobami działającymi na rzecz gminy Kwilcz podczas corocznego spotkania przedświątecznego. Oficjalną część spotkania świątecznego zakończył występ muzyczny.

Jarosław Szarek gratuluje odznaczonemu Zenonowi Wechmannowi.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej doktor Jarosław Szarek wręczył kombatantom Poznańskiego Czerwca '56 i działaczom opozycji z lat 80. Krzyże Wolności i Solidarności. - Cieszę się, że tak ważne wyróżnienia możemy wręczać tutaj, w Poznaniu. Mieście, które w 1956 pierwsze upomniało się o godność i chleb - mówił podczas uroczystości wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda wręcza akt powołania.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła dziś akty powołania konsultantom wojewódzkim. Dokumenty z rąk wicewojewody odebrali doktorzy nauk medycznych: Marian Nowaczyk - wojewódzki konsultant w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz Jakub Moskal - konsultant w dziedzinie neurochirurgii.

Wizyta w Kole

16-12-2016
Wizyta wicewojewody i prezydenta miasta w środowiskowym domu samopomocy.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg odwiedziła Koło. Spotkała się między innymi z burmistrzem Stanisławem Maciaszkiem, starostą Wieńczysławem Oblizajkiem, przewodniczącym rady miasta Arturem Szafrańskim i dyrektorem szpitala Cezarym Chmielewskim.

Strony