Utrata i odnalezienie dokumentu paszportowego

Czy i kiedy należy zgłosić utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego?

  1. Zgłoszenie utraty lub zniszczenia dokonuje się niezwłocznie do dowolnego wojewody lub konsula.
  2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej niezwłocznie dokonuje matka lub ojciec, opiekun prawny lub kurator.

Jak zgłoszę utratę lub uszkodzenie paszportu?

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu lub paszportu tymczasowego dokonuje się:

Co zrobić w przypadku odnalezienia lub znalezienia paszportu?

  • Osoba, która odnalazła swój dokument paszportowy, zgłoszony wcześniej jako utracony, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula.
  • Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument do dowolnego wojewody lub konsula albo Policji, Straży Granicznej lub innemu organowi administracji publicznej.
Autor: Anna Mistrzak
Data utworzenia: 16.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.04.2024 - 12:36
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.04.2024 - 11:04