Informacje podstawowe

Co warto wiedzieć o paszporcie?

  1. Paszport stanowi własność Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie o dokumentach paszportowych.
  3. Paszport wydaje się odrębnie dla każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Dokument paszportowy wydawany osobie, która nie ukończyła 13 lat, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania, natomiast dokument paszportowy wydawany osobie powyżej 13 roku życia, ważny jest przez okres 10 lat.
  5. Paszport to dokument, który potwierdza tożsamość posiadacza i polskie obywatelstwo, uprawnia do podróży za granicę.
  6. W Polsce wydawany jest paszport biometryczny zawierający dwie cechy biometryczne posiadacza, tj. wizerunek twarzy i odciski linii papilarnych. Każdy paszport biometryczny zawiera chip, w którym zapisywana jest informacja w formie elektronicznej o jego właścicielu. Są to imię i nazwisko, nr PESEL, płeć, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, seria i numer, organ wydający, podpis właściciela paszportu, odciski palców, wizerunek twarzy.
  7. Odcisków linii papilarnych nie pobiera się od osób małoletnich, które nie ukończyły 12 lat, natomiast w dokumentach osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.
  8. Utrata ważności paszportu nie pozbawia posiadacza prawa powrotu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Polski dokument paszportowy zawiera 40 ponumerowany stron. Poniżej wzór pierwszej strony okładki (zewnętrznej) i strony z danymi właściciela paszportu.

Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.04.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.04.2020 - 12:40
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2020 - 10:13