Rezerwacja internetowa wizyty paszportowej

 1. System rezerwacji internetowej uruchamia się po kliknięciu ikony zamieszczonej na dole strony. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.
 2. Rezerwacja internetowa dotycząca składania wniosku o paszport oraz odbioru paszportu dostępna jest jedynie z terytorium Polski i obejmuje okres 4 tygodni (liczony od bieżącej daty). Każdego dnia roboczego o godz. 6.00 udostępniane są terminy wizyt przypadające w ostatnim dniu roboczym okresu rezerwacji.
 3. Rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym.
 4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy pojawić się w Oddziale Paszportów przed umówioną godziną spotkania.
 5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną spowoduje anulowanie rezerwacji.
 6. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
 7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 8. Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbiór paszportu. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
 9. Każdy wniosek o paszport oraz odbiór paszportu wymaga rezerwacji odrębnej wizyty.
 10. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 11. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej wizyty prosimy o zgłoszenie rezygnacji odpowiadając zwrotnie na otrzymaną wcześniej wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

Czasowy brak możliwości dokonania rezerwacji oznacza, że została wykorzystana przez klientów pula biletów internetowych udostępniona na okres wskazany w kalendarzu rezerwacji.

Jeżeli nie udało się Tobie dokonać rezerwacji internetowej, to możesz przyjść i pobrać bilet z biletomatu z bieżącej kolejki w oddziale.


Kliknij, aby przejść do systemu rezerwacji

Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 10.04.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 10.04.2020 - 12:22
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 02.04.2024 - 09:39