Paszport tymczasowy

W jakich sytuacjach mogę otrzymać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego wydania:

  1. osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  2. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
  3. osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  4. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
  5. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak mogę złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

  1. Obowiązują standardowe procedury składana wniosku o paszport, przy czym wniosek o paszport tymczasowy złożyć można w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile.
  2. Dodatkowo do wniosku o paszport tymczasowy należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie sytuacji uzasadniającej wydanie paszportu tymczasowego, np. zaświadczenie z zagranicznej placówki ochrony zdrowia, zaświadczenie pracodawcy, akt zgonu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.05.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.05.2020 - 09:55
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 26.05.2020 - 09:45