Bezpieczne wyjazdy zagraniczne

 1. Wyjeżdżając do innego kraju należy pamiętać, aby:
  • zabrać ze sobą dokument tożsamości  i nikomu go nie oddawać;
  • dysponować pieniędzmi, w tym gotówką;
  • posiadać ubezpieczenie zdrowotne;
  • zostawić rodzinie lub znajomym adres miejsca podróży;
  • umówić się na regularny kontakt z bliskimi w Polsce i ustalić hasło wskazujące na sytuację zagrożenia;
  • wziąć ze sobą adres i telefon placówki konsularnej kraju podróży.
 2. Osoby, które przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski, mogą korzystać z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. Po zarejestrowaniu podróży, w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło podjąć z podróżującymi kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. System umożliwia również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.

Informacje w języku migowym

Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 10.04.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 10.04.2020 - 12:29
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.03.2022 - 14:00