Udostępnianie nagrań ze zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer alarmowy 112

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013 poz.1635 ze zmianami) dane w postaci treści nagrań rozmów, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia  udostępniane są przez wojewodę jedynie na pisemny wniosek policji, prokuratury lub sądu
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy dane dotyczące zgłoszeń alarmowych obsługiwanych przez centrum powiadamiania ratunkowego są ewidencjonowane i przechowywane w systemie teleinformatycznym przez okres 3 lat.

Z uwagi na dużą ilość obsługiwanych zgłoszeń alarmowych w ciągu doby należy sprecyzować dane dotyczące zdarzenia tj. dokładne miejsce, czas i rodzaj zdarzenia, numer telefonu osoby zgłaszającej, co umożliwi szybsze odnalezienie właściwego zgłoszenia alarmowego.
    
Wniosek należy kierować na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

lub numer faxu: 61 854 99 20

Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 10.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.06.2021 - 09:11
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2021 - 11:07