Centrum Powiadamiania Ratunkowego

System Powiadamiania Ratunkowego w Polsce tworzy 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego, które znajdują się w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

Do zadań centrum należy m.in. obsługa zgłoszeń alarmowych, którą wykonują przeszkoleni i certyfikowani Operatorzy Numerów Alarmowych. Obsługa zgłoszeń alarmowych odbywa się w oparciu o jednolite procedury w całym kraju.

Operatorzy Numerów Alarmowych przesyłają informacje dotyczące zgłoszenia drogą elektroniczną odpowiedniej służbie, a w przypadku zagrożenia zdrowia łączą rozmowę z dyspozytorem medycznym, który udzieli dalszych instrukcji.

Autor: Włodzimierz Choryński
Data utworzenia: 08.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2021 - 14:39
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.07.2023 - 07:29